• Knoppele Slideshow Aside Kerstmis
 • Muziek Aside 960x1080
 • Knoppele Slideshow Aside Winter

Privacy Policy

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor contactdoeleinden tussen u en Stichting De Patronaatsknöppele.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons

 • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met inachtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet kunt u via onze contactpagina insturen.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies, met als doel het verbeteren van de website en haar functionaliteiten. Deze cookies zijn veilig, bevatten niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden uw bezoeken aan de website verder niet. Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid om met die verkregen informatie en zullen die vanzelfsprekend nooit gebruiken voor commerciële doeleinden. In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals:

 • Hoe vaak u deze website bezoekt
 • Welke pagina's op deze website u bezoekt
 • Of u deze website al eerder heeft bezocht
 • Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website
 • Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen

Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.

Wat zijn cookies eigenlijk?
Wij maken zoals gezegd bij het aanbieden van onze digitale diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen. Naast bijvoorbeeld het opslaan van persoonlijke instellingen en voorkeuren op een website, kan er met behulp van cookies, door het combineren en analyseren van verschillende opvragingen van pagina’s van de website en het gedrag van gebruikers, de gebruikservaring en informatievoorziening van deze website verbeterd worden.

Daarnaast is het met cookies mogelijk om bezoekers aan de website de mogelijkheid te geven om pagina's en andere informatie te delen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Bovendien gebruiken veelvoorkomende functionaliteiten op websites, zoals ingesloten Youtube-video’s en Google Maps, ook cookies om te kunnen functioneren.

De nieuwe cookieswetgeving
Per 5 juni 2012 is in Nederland de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Daarom informeren wij iedere bezoeker door middel van een banner onderaan de website over de plaatsing van cookies ten behoeve van het optimaal functioneren van deze website.

Ik wil geen cookies meer
Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de fabrikant van uw browser. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn, dat geldt overigens niet alleen voor deze, maar voor de meeste websites. Een handleiding voor het verwijderen van cookies vindt u hier >

Geen persoonsgegevens
Cookies bevatten alleen (unieke) nummers, maar geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen ze niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Webstatistieken
Wij maken gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Het adres van uw internetprovider;
 • De browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer, Firefox, Google Chrome of Safari);
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • Welke pagina's u heeft bezocht.

Google is leverancier van het product Google Analytics. Dit product wordt gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het sitegebruik van onze website.

Druk op enter om te zoeken